БАНКНОТЫ КИРГИЗИИ

10 тыйын 1999 Киргизия - 10 Tyiyn 1999 Kyrgyzstan

10 тыйын 1999 Киргизия - 10 Tyiyn 1999 Kyrgyzstan

Банкнота 10 тыйын 1999 Киргизия - 10 Tyiyn 1999 Kyrgyzstan Серия и номер банкнот могут отличаться..

50 р.

1 тыйын 1993 Киргизия - 1 Tyiyn 1993 Kyrgyzstan

1 тыйын 1993 Киргизия - 1 Tyiyn 1993 Kyrgyzstan

Банкнота 1 тыйын 1993 Киргизия - 1 Tyiyn 1993 Kyrgyzstan Серия и номер банкнот могут отличаться ..

50 р.

БАНКНОТЫ КИРГИЗИИ